12. januára 2024

Správa firemného LinkedIn profilu

Firemný profil na biznis sieti LinkedIn slúži ako „online výkladná skriňa“ spoločnosti. Je určený k poskytovaniu informácií o firme, jej kultúre, hodnotách, cieľoch, zamestnancoch, či stanoviskách.

Pre úspešnú strategickú prítomnosť na LinkedIn, by mali byť osobné a firemné profily používané synergicky. Zamestnanci by mali byť povzbudzovaní k interakcii s firemnými príspevkami, čo môže zvýšiť ich dosah a viditeľnosť.

 Aby bol váš firemný profil na LinkedIn úspešný, je potrebné dbať na niekoľko jednoduchých pravidiel:

Publikujte kvalitný a relevantný obsah

Obsah, ktorý na profil tvoríte, by mal byť pre vašu cieľovú skupinu hodnotný a relevantný. Vzdelávajte ich, informujte o novinkách z vašej oblasti pôsobenia a pokúšajte sa im pomôcť. Demonštrujte svoje znalosti a odbornosť na trhu.

Zdieľajte firemné úspechy a ocenenia 

Zdieľanie ocenení a úspechov zvyšuje dôveryhodnosť spoločnosti v očiach súčasných a potenciálnych zákazníkov či partnerov. Keď spoločnosť prezentuje svoje míľniky, výročia, a rast, neukazuje len svoj obchodný úspech, ale aj svoju odhodlanosť, vytrvalosť a progres.

Vytvárajte ambasádorov značky

Spojenie medzi firemným profilom a osobnými profilmi zamestnancov, najmä lídrov spoločnosti, je kľúčové. Títo lídri by mali byť aktívni a mať hodnotné osobné profily, ktoré pomáhajú budovať povedomie o značke.

Vyberajte správny čas publikovania príspevku

Príspevky by mali byť publikované v čase, keď sú používatelia LinkedIn-u najaktívnejší. Ideálne je tak publikovať od utorka do štvrtka medzi 8:00 a 11:30, aby váš príspevok dosiahol maximálny dosah a interakciu.

Cieľ: Tvorba leadov (Lead Generation)

Tvorba leadov na LinkedIn nie je o rýchlom získavaní kontaktov. Je to dlhodobý proces budovania vzťahov, poskytovania hodnoty a vzájomnej výmeny. Bez ohľadu na to, či ide o osobný alebo firemný profil, úspešná tvorba leadov si vyžaduje dlhodobý strategický prístup.

Ponuka hodnoty

Ak chcete úspešne generovať leady, musíte byť schopní ponúknuť hodnotu. Tá môže byť vo forme odborných článkov, prípadových štúdií, webinárov, alebo iného druhu obsahu, ktorý je pre vašu cieľovú skupinu prínosný. Nebojte sa ju ponúknuť zadarmo. Po úspešnom prilákaní zákazníkov prostredníctvom bezplatne ponúkaného obsahu môžete prejsť na nasledujúcu úroveň – ponúknuť im premium obsah, služby alebo produkty za peniaze. Tento model, známy ako up-sell, môže byť pri správnej implementácii veľmi efektívny.

Interakcia a budovanie vzťahov

Autentická a konštruktívna interakcia môže viesť k trvalým a výnosným obchodným vzťahom. Oslovte potenciálne leady priamo cez InMail. Osobné a prispôsobené správy sú efektívnejšie a môžu zvýšiť mieru odpovede. Oslovte ľudí s relevantnými informáciami alebo ponukami, a ponúknite im hodnotu. Napríklad, ak vidíte, že má niekto záujem o oblasť, v ktorej máte expertízu, ponúknite mu pomocné zdroje alebo poradenstvo. Vždy zahrňte jasné a presné CTA (Call to Action). Či už ide o zaslanie odpovede, prihlásenie sa na webinár, alebo stiahnutie e-knihy.

LinkedIn Ads 

Reklamné služby ponúkané platformou LinkedIn umožňujú firmám a jednotlivcom za finančné prostriedky presne cieliť na vybrané publikum. Sú ideálne pre B2B kampane a reklamy zamerané na profesionálov v rôznych odvetviach.Môžu pomôcť so zvýšením povedomia o značke alebo návštevnosťou webu. Využiť môžete niekoľko formátov: 

  1. Single Image Ads: Reklamy s jedným obrázkom, ktoré sa zobrazujú priamo vo „feede“ používateľov.
  2. Carousel Ads (Image Ads by Sequence): Reklamy, ktoré umožňujú zobraziť viac obrázkov v jednej reklame.
  3. Video Ads: Reklamy, ktoré umožňujú zdieľať video obsah.
  4. Text Ads: Základné reklamy s titulkom a popisom.
  5. Message Ads: Reklamy, ktoré prichádzajú používateľom priamo do správ.
  6. Follower Ads: Reklamy, ktoré vyzývajú používateľov, aby sledovali vašu stránku na LinkedIn.
  7. Featured Ads: Dynamické reklamy, ktoré sú prispôsobené každému používateľovi.
  8. Job Ads: Reklamy, ktoré propagujú pracovné ponuky a pozície.

Cieľ: Nábor zamestnancov a ľudské zdroje (Recruiting & HR)

LinkedIn je v súčasnosti nielen platformou pre sieťovanie profesionálov, ale aj silným nástrojom pre HR oddelenia a ich náborové aktivity. 

Je skvelým pomocníkom aj pri identifikácii a oslovení potenciálnych kandidátov, ktorí vyhovujú vašim preferenciám. Vyhľadávacie filtre môžu pomôcť identifikovať uchádzačov na základe špecifickej sady kritérií ako odvetvie, zručnosti, predchádzajúce zamestnanie, lokalita či iné relevantné faktory.

Po identifikácii vhodných kandidátov môžu náborári využiť funkciu priamej správy (InMail), aby im predstavili príležitosti, ktoré ich spoločnosť ponúka.

LinkedIn poskytuje aj rozšírené náborové riešenia, ktoré môžu pomôcť automatizovať a zefektívniť proces cieľovej komunikácie, čo umožňuje náborárom dosiahnuť širší okruh potenciálnych kandidátov. Medzi tie najkľúčovejšie, ktoré LinkedIn v súčasnosti ponúka, patrí LinkedIn Recruiter a Recruiter Lite.

Cieľ: Budovanie značky (Brand awareness)

LinkedIn predstavuje unikátnu príležitosť pre spoločnosti, ktoré chcú zvýšiť povedomie o svojej značke v profesionálnom a obchodnom prostredí. Pri budovaní značky na tejto profesionálnej sieti je kľúčová vizuálna konzistentnosť, kvalitný obsah a technická odbornosť.

Cieľ: Analytika a Meranie Úspechu (Analytics & Measuring Success)

Sledujte dôležité metriky ako sú počet zobrazení, interakcie, počet sledujúcich a dosah príspevkov, aby ste pochopili, aký vplyv má obsah na vaše publikum. Využiť na to môžete aj nástroje LinkedIn Analytics, ktoré vám skvelo poslúžia na sledovanie a analýzu výkonnosti vašeho profilu či jednotlivých príspevkov. 

Súčasťou správy firemného profilu na LinkedIn môže byť aj prezentácia spokojnosti zákazníkov a získaných hodnotení. Zdieľanie pozitívnych recenzií a hodnotení môže posilniť dôveryhodnosť značky a vytvoriť pozitívny obraz o vašej spoločnosti medzi profesionálnou komunitou na LinkedIn.

Cieľ: Spolupráca s Partnermi

LinkedIn je skvelou platformou na prezentovanie spolupráce medzi partnermi pri spoločných projektoch. Zverejňovaním úspešných príbehov o spolupráci a spoločných iniciatívach môže vaša firma zvýšiť svoju viditeľnosť, a zároveň prehlbovať vzťahy s obchodnými partnermi.

Ďalšie blogy