29. februára 2024

Praktické využitie AI v Public Relations

V súčasnej digitálnej ére hrá umelá inteligencia významnú úlohu v transformácii PR. Ako môže AI pomôcť komunikačným expertom a kde presne sú jej prínosy?

6 dôvodov prečo využívať AI v Public Relations

Okrem automatizácie procesov, tvorby obsahu a analýzy dát, AI dokáže účinne optimalizovať a zvýšiť celkovú efektivitu komunikačnej stratégie. Vďaka novým nástrojom a technikám môžu komunikační experti lepšie porozumieť svojmu cieľovému publiku, personalizovať komunikáciu, predvídať a minimalizovať potenciálne krízové situácie či rýchlejšie reagovať na dynamicky sa meniace potreby trhu.

V súčasnosti majú komunikační experti k dispozícii množstvo nástrojov a techník na efektívne využitie AI a jej následnú implementáciu v rôznych oblastiach.

Je však dôležité, aby sme s týmito prostriedkami narábali vždy eticky a zodpovedne.

1. Automatizácia procesov

Vďaka automatizácii procesov a úloh za pomoci užitočných AI nástrojov sa v oblasti PR otvárajú nové možnosti. Automatizácia nielenže znižuje náklady a šetrí čas, ale umožňuje komunikačným profesionálom sústrediť sa na kreatívnejšie a strategickejšie úlohy. Aj keď AI prináša mnoho benefitov, je dôležité ju používať zodpovedne a eticky. PR profesionáli by mali mať jasnú predstavu o jej používaní a dbať na ochranu súkromia a bezpečnosti dát.

2. Brainstorming a generovanie nápadov

AI sa stáva neodmysliteľným nástrojom nielen pre rutinné úlohy, ale aj pre tvorivé procesy, ako je brainstorming, generovanie nápadov či rôznych inšpirácií. Vďaka svojej schopnosti analyzovať obrovské množstvo dát a identifikovať vzory môže AI ponúkať nové perspektívy a podnecovať tvorivosť. Tieto systémy sú schopné vyťažiť informácie         z rôznych zdrojov a generovať nové myšlienky a koncepty, ktoré môžu slúžiť ako základ pre ďalší rozvoj projektov a komunikačných stratégií. 

3. Tvorba obsahu

AI nástroje sú efektívnym pomocníkom nielen pri generovaní rôznych textových materiálov, ale aj pri tvorbe obrázkov, videí, hudby či audia. Obsah vytvorený pomocou týchto nástrojov je ľahko využiteľný pre médiá, SoMe, web, blogy, SEO, e-maily a ďalšie marketingové kanály. Jednou z ďalších výhod AI je schopnosť konvertovať reč na text a naopak, čo zjednodušuje a urýchľuje distribúciu obsahu cez všetky komunikačné kanály. Rovnako dokáže pripraviť rešerš, editovať texty, kontrolovať gramatiku, navrhovať titulky, testovať účinnosť nadpisov, meniť tón hlasu a optimalizovať obsah pre konkrétne cieľové skupiny. Navyše, rýchle a presné preklady zvukových a textových súborov do rôznych jazykov, umožňujú efektívne rozšírenie komunikácie na globálny trh.

„Výstupy vygenerované pomocou AI nástrojov je potrebné vždy dôkladne skontrolovať a upraviť pred ich konečným použitím, aby sa zabezpečila dostatočná kvalita a relevantnosť.

4. Analýza dát a monitoring médií

AI nástroje umožňujú monitorovať online zmienky o značke a produktoch v reálnom čase, čo umožňuje rýchlu reakciu na negatívne správy a krízové situácie. Okrem toho AI dokáže zhromažďovať a analyzovať obrovské množstvo údajov z rôznych zdrojov, ako sú sociálne médiá, online správy alebo webové stránky, čo umožňuje identifikovať trendy, merať výsledky kampaní a monitorovať verejnú mienku. Tieto nástroje tiež pomáhajú optimalizovať PR kampane prostredníctvom sledovania výkonnosti v reálnom čase a prispôsobenia stratégií na základe získaných údajov. Celkovo zvyšujú efektivitu a produktivitu PR profesionálov, čo vedie k lepším výsledkom kampaní, včasnej identifikácii rizík a príležitostí a zlepšeniu strategického plánovania.

5. Segmentácia, cielenie a personalizácia

Využitie AI v oblasti PR a marketingu umožňuje identifikovať, segmentovať a personalizovať cieľové skupiny na základe ich správania, preferencií a histórie interakcií. Tento prístup vedie k cielenejšiemu a účinnejšiemu osloveniu jednotlivých segmentov s relevantnými ponukami a správami, čo zlepšuje angažovanosť a efektivitu komunikácie. Rovnako napomáha priebežnej optimalizácii, lepším výsledkom a z dlhodobého hľadiska posilňuje vzťah s cieľovým publikom.

6. Influencer marketing 

Využitie umelej inteligencie (AI) má potenciál výrazne transformovať aj oblasť influencer marketingu. AI nástroje dokážu analyzovať údaje o influenceroch, ako je ich sledovanosť, úroveň zapojenia a cieľová skupina, čo umožňuje identifikovať tých najrelevantnejších pre konkrétnu kampaň. Taktiež AI umožňuje filtrovať influencerov podľa rôznych kritérií, ako sú demografické údaje, záujmy a hodnotové postoje. Ďalšou výhodou je schopnosť AI predpovedať výsledky kampaní s daným influencerom, čo pomáha optimalizovať investície. Vďaka týmto schopnostiam môže AI pomôcť identifikovať relevantných influencerov pre danú značku alebo produkt a sledovať ich vplyv a angažovanosť, čo umožňuje efektívnejšie budovanie vzťahov s cieľovým publikom prostredníctvom influencerov a prispieva k regulácii návratnosti investícií.

 

Okrem ChatGPT existuje mnoho ďalších AI nástrojov, ktoré môžu komunikační experti efektívne využívať vo svojej praxi. Dôležité je vybrať si tie, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám a cieľom.

Užitočné AI nástroje, ktoré by ste mali  vyskúšať: 

 • Copilot (bing) pomáha generovať obsah, odpovedať na otázky a poskytovať informácie na základe svojich znalostí a schopností.
 • Jaspis.ai, Copy.ai a ClosersCopy – sú skvelé AI nástroje pre obsahový marketing, copywriting či tvorbu SEO textov.
 • Hubspot – je zas ideálny nástroj na generovanie nápadov a námetov pre blogy.
 • GetResponse.ai – nástroj zameraný na tvorbu pútavých textov pre e-mail marketing.
 • DeepL – na preklad textov a dokumentov do iných jazykov. 
 • Seo Surfer  a Frase.io – sú šikovné nástroje zamerané na tvorbu optimalizovaného obsahu pre SEO. 
 • Web FX –  je vhodný na tvorbu kľúčových slov pre SEO. 
 • Answerthepublic – je tiež vhodný na  tvorbu kľúčových slov pre SEO. Pomáha objaviť otázky a tematické oblasti, ktoré zaujímajú vašu cieľovú skupinu. 
 • Saral a HypeAuditor – sú obaja vhodní na efektívny influencer marketing. Pomáhajú vám identifikovať relevantných influencerov a sledovať ich výkonnosť. 
 • Pictory – je nástroj na generovanie AI videí, ktorý umožňuje jednoducho vytvárať a upravovať videá vo vysokom rozlíšení.  
 • Synthesia.io – AI nástroj určený pre tvorbu atraktívnych video prezentácií.
 • Midjourney a Dall-e – tieto nástroje sú skvelým pomocníkom pri tvorbe rôznych vizuálov.
 • Captions  a Submagic – sú nástroje, ktoré sú vhodné na tvorbu titulkov, emotikonov, videa alebo obrázkov. 
 • Eleven labs – AI nástroj na vytváranie realistického hlasu v rôznych jazykoch.
 • Pimeyes – nástroj na vyhľadávanie tvárí, obrázkov či videí, ktoré sú verejne dostupné v online prostredí.
 • Adobe firefly – je nástroj na tvorbu a úpravu multimediálneho obsahu. Pomáha vytvárať zaujímavé grafické prvky, upraviť fotografie a vytvárať animácie.
 • Oribi – je určený na komplexnejšie spracovanie a analýzu dát.

   

  AI nástroje ponúkajú široké spektrum možností využitia. Ich implementácia môže priniesť hmatateľné výsledky, ako je zvýšenie efektivity kampaní, zlepšenie návratnosti investícií, budovanie silných vzťahov so zákazníkmi a posilnenie reputácie značky. Pri využívaní AI je dôležité mať na pamäti nielen jej výhody, ale aj morálne a spoločenské dôsledky. Jedine tak môžeme maximálne využiť potenciál AI a prispieť tak k dlhodobej udržateľnosti a úspechu marketingových a PR stratégií.

  Ďalšie blogy