29. januára 2024

Čo je to PR agentúra?

#DIVINOpedia Čo robí PR agentúra? Aká je jej hlavná úloha a čo je jej cieľom? Aké sú výhody spolupráce s PR agentúrou?

PR agentúra sa venuje plánovaniu, realizovaniu a vyhodnocovaniu PR kampaní alebo public relations stratégií pre svojich klientov.

Skratka PR znamená ‚public relations‘, čo v preklade znamená práca s verejnosťou. Označuje strategickú komunikáciu organizácie smerom k verejnosti s cieľom zlepšiť verejnú mienku o svojej značke. 

Špecializuje sa na kombináciu krátkodobých a dlhodobých stratégií. Základom je prieskum mediálneho obrazu a potrieb klienta na základe získaného zadania. Po analýze sa s klientom stanoví rozsah, nástroje, trvanie stratégie a ciele, ktoré chce naplniť.

Príklad

„Výrobca kvalitnej obuvi zo zahraničia vstupuje na slovenský trh. Zo zadania vzišlo, že primárnym cieľom klienta je zvýšenie povedomia o značke a produktoch.”

Analýza trhu a marketingový prieskum ukázali minimálnu znalosť značky výrobcu kvalitnej obuvi a fragmentovaný trh konkurencie bez dominantného konkurenta.

Klientovi sme na základe analýzy a prieskumu pripravili komunikačnú stratégiu „šitú na mieru“. Následne sme po dohode s klientom po dobu jedného roka aplikovali jednotlivé nástroje, ako prípravu a šírenie tlačových správ nielen na korporátne, ale aj lifestyle médiá. Na zvýšenie spontánnej publicity sme zorganizovali pre päť kľúčových médií návštevu výroby klienta. Na základe stanoveného mediaplanu sme kombinovali spontánnu publicitu s platenou inzerciou. Na zvyšovanie brand awareness (povedomia o značke) sme využili aj spoluprácu s piatimi relevantnými influencermi a správu sociálnych sietí s in house video tvorbou. Na mesačnej báze sme si s klientom vyhodnocovali efektívnosť jednotlivých nástrojov.

Čo robí PR agentúra? 

Hlavnou úlohou PR agentúry je budovať imidž značky a zlepšovať jej verejnú mienku na trhu. Súčasne buduje dobré vzťahy klienta so zákazníkom a dobré meno firme. 

Cieľom PR agentúry je pozitívne ovplyvňovať spôsob, akým média prezentujú klienta a zároveň zvýšiť jeho mediálnu prítomnosť.

Mediálny vzťah

Media relations, teda vzťahy s médiami sú najčastejšou úlohou PR agentúry. Cieľom je získanie organického mediálneho priestoru, bez potreby platenia, prostredníctvom efektívneho využívania online a offline médií s dôrazom na propagáciu klienta. Stratégia spočíva v aktívnom angažovaní blogerov, influencerov a novinárov na dosiahnutie širšieho dosahu.   

Novinári a blogeri majú priamy prístup k zaujímavým témam a ťažko dostupným informáciám. Zároveň, pre PR agentúry a ich klientov to znamená získanie cenného priestoru v médiách, ktorý nie je označený reklamou.

Vďaka tomu dokážu osloviť široké publikum bez vysokých nákladov.

Cieľom vzťahov s médiami je získanie organického mediálneho priestoru prostredníctvom efektívneho využívania online a offline médií.

Krízová komunikácia

Cieľom je hájiť a chrániť dobré meno klienta, ekonomické záujmy a ľudské zdroje, ktoré si v prípade ohrozujúcej situácie vyžadujú krízový manažment. V niektorých prípadoch je krízový manažment nahradený PR agentúrou, ktorá vtedy klienta ochraňuje a obhajuje. 

PR agentúry pomáhajú podnikom riešiť komunikačné výzvy, ktoré môžu vzniknúť, keď sa organizácia ocitne v situácii s problémami alebo nepriaznivými mediálnymi publikáciami.  

Profesionálne PR agentúry vytvárajú autentické stratégie na obnovu dôvery a značky, ktoré boli narušené.

Tlačové správy

Cieľom tlačovej správy je zabezpečenie mediálneho pokrytia medzi novinármi a blogermi. Mala by ich zaujať natoľko, aby mali záujem ju zverejniť. 

Väčšinou ju pripravujú odborníci z PR agentúr, externí pracovníci alebo tlačové, či marketingové oddelenia firiem. Na to, aby bola úspešná, je potrebné mať isté žurnalistické, jazykové a štylistické znalosti

Je dôležité venovať pozornosť aj efektívnej distribúcii tlačových správ. Dobré vzťahy s médiami pomáhajú a zabezpečujú, že správa dosiahne široké spektrum publika. Pravidelný kontakt s novinármi a vytváranie partnerstiev s médiami sú neoddeliteľnou súčasťou celého procesu. To môže viesť k vyššej viditeľnosti a lepšiemu porozumeniu správy zo strany verejnosti. 

Akákoľvek organizácia môže tlačovú správu pripraviť, ale nie každá je medializovaná.

Tlačová správa je pripravená PR odborníkmi a zabezpečuje mediálne pokrytie medzi novinármi a blogermi.

Media training

Media training alebo mediálne školenie pomáha ľuďom pôsobiť sebavedomo, odhodlane a prirodzene kedykoľvek budú musieť uskutočniť rozhovor v médiách, s reportérom alebo novinárom. 

Je určený pre všetkých, ktorí komunikujú s médiami a reprezentujú organizáciu. Musia jasne a efektívne odovzdať kľúčové posolstvá, zvládať náročné otázky, otázky “na telo” a často udržiavať pozitívny dojem firmy pred verejnosťou. 

Silné PR agentúry majú osvedčené stratégie, ktoré pomôžu pripraviť ich klientov na interakciu s médiami.

Plánovanie eventov

Úlohou PR agentúry je propagácia posolstva značky prostredníctvom eventov alebo zážitkových, či propagačných podujatí. 

Oslovujú média, podporujú návštevnosť eventu a informujú o prípadných zmenách cez sociálne siete, o ktoré sa taktiež starajú. Zaisťujú presah udalostí do fyzického a digitálneho sveta. 

Predostrú návrh eventu, jeho rozpočet a podľa dodatočných požiadaviek klienta doladia detaily. Pripravia event, koordináciu, časový harmonogram a oslovia relevantné publikum, vrátane osobností, ktoré priťahujú mediálnu pozornosť.

Pri plánovaní eventov PR agentúra zastrešuje návrh eventu, jeho rozpočet a podľa dodatočných požiadaviek klienta doladí detaily.

Správa sociálnych sietí 

Správa sociálnych sietí sa prelína s aktivitami digitálnych agentúr. Hranica však v súčasnosti nie je striktná a s rastúcou obľubou sa o sociálne siete starajú aj PR agentúry. 

Sociálne siete sú jedným z aspektov, ktoré väčšina ľudí sleduje, aby sa dozvedeli o novinkách a preto sa stali poprednou líniou pri komunikácií. PR agentúra sa stará o tvorbu príspevkov a ich monitorovanie. Reaguje na pozitívne ale aj negatívne komentáre, s cieľom čo najlepšie prezentovať klienta.

PR agentúra sa stará o tvorbu príspevkov, ich monitorovanie a reaguje na pozitívne či negatívne komentáre.

Výhody spolupráce s PR agentúrou

  • odborný názor na problematiku – PR agentúry sú správnym rozhodnutím, aby sa príbeh dostal do vhodných médií, vybudoval autoritu a udržal rozruch 
  • schopnosť rýchlej adaptácie – PR agentúry sa dokážu rýchlejšie prispôsobiť a reagovať na zmeny od klienta, nakoľko nie sú viazané inými procesmi vo firme  
  • mediálne kontakty – tie zabezpečia podnikaniu vyššie mediálne povedomie, ktoré sa môže masovo šíriť a stať sa virálnym
  • rozmanitosť skúseností – široké spektrum klientov zabezpečuje prehľad v rôznych odvetviach s rôznymi výzvami, nakoľko nie sú obmedzení len na svoju organizáciu

Medzi hlavné odbornosti našej komunikačnej a PR agentúry DIVINO patria komunikácia na moderných platformách, influencer marketing, tradičné PR, ale aj organizácia eventov. Našimi klientmi, ktorým vytvárame dobré PR sú aj Dr. Oetker, Cinema City, Slovenská sporiteľňa a biela perla.

Ak máte záujem porozprávať sa o vašej firemnej komunikácii, tak sa radi stretneme osobne alebo prostredníctvom online-callu.

Ďalšie blogy