Kvalitne spracované, kreatívne a pútavé články sú pre značku prínosné
24. marca 2022

Natívny obsah na profesionálnej úrovni – výstup, s ktorým bude klient spokojný

Redakčné články si vyžadujú zodpovednú komunikáciu medzi PR manažérom a redaktorom média. Obe strany majú dôležitú úlohu v kreatívnom procese tvorby natívneho obsahu, no ich spolupráca občas narazí na komplikácie.

Ako na efektívnu komunikáciu pri tvorbe redakčného textu? V akej podobe odovzdať výstup, aby s ním bol klient spokojný?

Kreatívne a pútavé natívne články sú pre propagovanú značku prínosné najmä vtedy, keď sú kvalitne spracované. 

Čitateľovi by mali poskytnúť množstvo zaujímavých informácií a nenútene prezentovať produkt či službu, ktorú klient a ich značka ponúka. Ich čítanie by nemalo byť nudné a vyčerpávajúce, práve naopak. V čitateľovi by mali vzbudiť záujem, mali by sa čítať ľahko, no zároveň byť informačne nabité.

V realite sa stretávame s tým, že nie všetky redakčné texty spĺňajú tieto kritériá. V niektorých prípadoch náhľad redakčného textu sa ku klientovi dostáva s gramatickými chybami a preklepmi, niekedy chýbajú dôležité informácie, ktoré mal redaktor v článku vyzdvihnúť. Klient či PR manažér strávi veľa času pri kontrole a schvaľovaní obsahu. Môže to viesť k nespokojnosti so spracovaním textu. Preto by sa mali obe strany snažiť o to, aby takejto situácii predišli.

V natívnom článku by malo byť zahrnuté všetko, čo chce klient komunikovať

Nepodceňujte dôležitosť briefu

Je dôležité, aby redakcia dostala podrobne vypracované podklady, na základe ktorých môže vytvoriť relevantný článok pre svoju cieľovú skupinu. 

Pod podkladom rozumieme potrebné materiály v podobe textov, obrázkov či video materiálu, ktoré slúžia ako východisko pri spracovaní témy. Dôležitou súčasťou je aj prehľadný brief s požiadavkami od klienta či PR manažéra, aby redaktor jasne vedel, ktoré informácie musia byť v článku zdôraznené.

Zároveň autor redakčného textu by si mal pripraviť aj vlastný rešerš informácií, ktorým pripravovaný obsah obohatí. 

V natívnom článku by malo byť zahrnuté všetko, čo chce klient komunikovať a o čosi viac.  

Výsledkom teda nesmie byť len strohé zhrnutie informácií z briefu. Preto je úlohou redaktora sa zamyslieť, ako kreatívne zapracovať všetky požiadavky a podať tému takou formou, ktorá dokáže zaujať čitateľa natoľko, aby článok chcel dočítať do úplného konca. 

Pripravený článok by sa mal dostať na kontrolu už v stave, ktorý nepotrebuje zbytočné množstvo úprav

Redaktori môžu schvaľovanie textu zjednodušiť, a to tak, že si budú dávať pozor na pár dôležitých bodov. Nikto predsa nechce dostať svoj text naspäť s hromadou pripomienok na úpravu.

Aj náhľad natívneho textu by mal byť bez gramatických a štylistických chýb

Ako zefektívniť komunikáciu medzi PR manažérom a redaktorom a zároveň urýchliť schvaľovanie natívnych textov? 

Pre klienta je prínosné, ak dostane článok v dvoch podobách. Redaktor by mal poslať link s náhľadom článku, najmä pre vizuálnu predstavu. Zároveň by nemal zabúdať poslať článok aj v textovom dokumente Word, aby ho mohol klient či PR manažér v prípade potreby jednoducho editovať a pripomienkovať.  Vďaka tomu môže byť fáza pripomienkovania výrazne rýchlejšia a efektívnejšia pre všetky strany. 

Natívny text by mal byť bez gramatických a štylistických chýb, a to aj v prípade, ak je to len náhľad.

Chyby v článku pôsobia naozaj rušivo a hoci je text kreatívny a dobre sa číta, klient z neho nebude mať dobrý dojem. Mnoho médií robí gramatickú korekciu textov až po schválení obsahovej stránky klientom. Netreba však zabúdať, že chyby pôsobia neprofesionálne a klientovi sťažujú kontrolu a schválenie obsahu. Zároveň môžu odrádzať od opakovanej spolupráce s daným médiom.

Natívne články by mali v čitateľovi vzbudiť záujem, mali by sa čítať ľahko, no zároveň byť informačne nabité a nenútene prezentovať produkt či službu

Redakčný obsah na profesionálnej úrovni

Každý klient očakáva redakčný text na profesionálnej úrovni. Preto odporúčame si text radšej viackrát skontrolovať. 

Pri písaní natívneho obsahu sa uistite, že ste nezabudli na všetky informácie z briefu a dbajte na gramatiku a štylistiku. Náhľad článku má omnoho väčšiu šancu na úspech u klienta, ak zanechá dobrý dojem hneď po prvom prečítaní.

Ďalšie blogy