Blogové články

ÉRA mikroinfluencerov

ÉRA mikroinfluencerov

Aj s menším počtom followerov sa dá na sociálnych sieťach hrať veľké divadlo, teda stať sa populárnym a získať spolupráce snov. Trend mikroinfluencerov je stále na vzostupe!

preèítajte si viac
Stážistka Ema hovorí o mýte agentúra vs. študent

Stážistka Ema hovorí o mýte agentúra vs. študent

V DIVINO nám záleží na komunikácii a autentickom prístupe ku každému človeku v agentúre. Hľadanie stáže vie byť niekedy veľká neznáma, a preto sme v spontánnom rozhovore rozobrali s našou úspešnou stážistkou Emou fakt, prečo sa rozhodla osloviť agentúru k spolupráci, v čom jej stáž rozšírila obzory, ako vníma PR svet po intenzívnych 6 mesiacoch stáže.

preèítajte si viac
LinkedIn prieskum

LinkedIn prieskum

Užívatelia LinkedIn majú na túto sieť výrazne lepší názor ako na Facebook a ostatné sociálne siete, ktoré používajú. LinkedIn vnímajú ako online priestor, ktorý si drží status pracovnej siete a spĺňa odbornú funkciu. Stretávajú sa tu najmä profesionáli, najčastejšie z marketingu, obchodu a IT. Čoraz častejšie sa objavujú i príspevky z osobného života užívateľov, tým, ktorým to prekáža, je však menšina. Výsledky prvého prieskumu slovenských LinkedIn užívateľov s názvom Linkedin je IN priniesli sondu do života tejto sociálnej siete u nás.

preèítajte si viac