30. novembra 2022

LinkedIn prieskum

Užívatelia LinkedIn majú na túto sieť výrazne lepší názor ako na Facebook a ostatné sociálne siete, ktoré používajú. LinkedIn vnímajú ako online priestor, ktorý si drží status pracovnej siete a spĺňa odbornú funkciu. Stretávajú sa tu najmä profesionáli, najčastejšie z marketingu, obchodu a IT. Čoraz častejšie sa objavujú i príspevky z osobného života užívateľov, tým, ktorým to prekáža, je však menšina. Výsledky prvého prieskumu slovenských LinkedIn užívateľov s názvom Linkedin je IN priniesli sondu do života tejto sociálnej siete u nás.

Vďaka prieskumnej agentúre Go4insight v spolupráci s odbornými garantmi uskutočnil prieskum na vzorke viac ako 1 400 respondentov, ktorí patria medzi aktívnych, ale aj menej aktívnych užívateľov. 

„Mali sme pocit, že na trhu chýba práve takýto komplexný prieskum, ktorý by pomohol jednak bežným užívateľom LinkedIn pochopiť jeho fungovanie a na druhej strane ľuďom, ktorí sa službami spojenými s LinkedIn živia, priniesť presnejší obraz a očakávania jeho slovenských užívateľov,“ vysvetľujú Rasťo Kočan a Július Filo, Managing partneri Go4insight. 

„Keďže sa necítime úplne odborníkmi na túto sociálnu sieť, prizvali sme si už vo fáze príprav otázok odborných garantov – Ľubomíru Mardiakovú z PR agentúry Divino a LinkedIn storytellera Mikiho Plichtu. Boli nám nielen cennými radcami, ale následne aj prvými ambasádormi prieskumu,“ dopĺňa J.Filo.

Pôvodný cieľ bolo dosiahnuť aspoň tisíc respondentov, prieskum sa však medzi užívateľmi organicky šíril, keďže prakticky každý dostal možnosť byť jeho ambasádorom a promovať ho medzi svojimi kontaktami na LinkedIn. Stačilo reagovať na výzvu pod príspevkom ambasádora a užívateľ obdržal personalizovaný vizuál so svojou fotkou a claimom Aj ja som IN.

Výsledky prieskumu priniesli mnoho zistení. Okrem iného aj to, že užívatelia LinkedIn zväčša navštevujú viac sietí súčasne, avšak LinkedIn od nich získal signifikantne lepšie hodnotenie než Instagram, Twitter, Tik Tok či Facebook. Okrem toho sa vďaka LinkedIn je IN podarilo špecifikovať, aká je demografia jeho užívateľov.

Na LinkedIn-u sú najčastejšie marketéri

V súčasnosti LinkedIn zažíva na Slovensku rast a medzi bežnými užívateľmi muži prevažujú nad ženami, i keď len minimálne. Vekovo sa užívatelia pohybujú najčastejšie  v mladšom strednom veku – od 30 do 40 rokov. Z hľadiska regiónov najviac dominujú užívatelia z Bratislavského kraja. Predstavujú takmer polovicu bežných užívateľov. „Táto demografia je pomerne bežná, keďže v hlavnom meste sa sústreďujú profesie, ktoré LinkedIn využívajú ako bežnú súčasť pracovného dňa,“ vysvetľuje Ľubomíra Mardiaková, Senior PR manažér DIVINO.

Vek užívateľov Linkedin

Z akých regiónov sú Linkedin užívatelia?

Jej slová potvrdzujú aj výsledky prieskumu LinkedIn je IN, kde sa ukázalo, že na sieti sú výrazne podproporčne zastúpené spoločnosti vo výrobnej sfére a v oblasti maloobchodu. Naopak  najväčšia časť užívateľov siete pracuje v oblasti marketingu (14 %). Medzi ďalšie často uvádzané  patria obchodné pozície (10 %) a IT pozície (10 %). 

Prečo ľudia chodia na Linkedin?

Užívatelia vyhľadávajú čas strávený na LinkedIn-e najmä kvôli networkingu. „Výhodou LinkedIn oproti ostatným sociálnym sieťam je najmä pomerne jednoduchý prístup k ľuďom, ktorých na iných sociálnych sieťach nenájdete. A ak tam aj sú, ich profily sú súkromné. Hovorím najmä o riaditeľoch a riaditeľkách stredných a veľkých firiem. Nielen CEOs, ale aj HR alebo spomínaných marketing manažérov. Teda tej cieľovej skupiny, ktorú mnohí užívatelia LinkedIn pokladajú za svoju cieľovú skupinu na obchodné aktivity,“ vysvetľuje Ľ. Mardiaková. 

Užívatelia Linkedin podľa prieskumu Go4insight svoj čas na sieti venujú najmä získavaniu nových informácií o aktuálnych trendoch v biznise a v profesijnej oblasti, ktorej sa venujú. Vo väčšine prípadov preferujú skôr pasívne spôsoby využívania. Napríklad čítanie statusov a sledovanie kontaktov. „Aktívne vytváranie príspevkov je realizované oveľa menej. Na týždennej báze vytvára príspevky 16 % opýtaných, častejšie len 2 %,“ dopĺňa Mardiaková. 

Práve aktívna tvorba príspevkov na základe správne zvolenej stratégie je niečo, čo prináša biznis príležitosti. „Ak je cieľom užívateľa hľadanie obchodných partnerov, určite by som sa sústredila na aktivity na súkromnom profile. Firemné profily sú totiž algoritmom LinkedIn potláčané na úkor osobných. Výsledky však neprichádzajú rýchlo. Užívatelia ich môžu očakávať v horizonte 3-6 mesiacov,“ ozrejmuje Simona Mištíková, Managing director DIVINO, PR agentúry, ktorá má tvorbu a prípravu Linkedin školení, stratégií a správu profilov vo svojom portfóliu.

Užívatelia oceňujú najmä obsah s pridanou hodnotou

Najviac sledované obsahy a profily sú tematicky zamerané na informácie z brandže, vzdelávanie a praktické rady. Opýtaní respondenti prieskumu Linkedin je IN oceňujú odborné novinky zo sveta biznisu a technológií. Vďaka tomu sieť pôsobí čiastočne ako špecializované médium. 

Okrem odborných tém majú úspech aj inšpiratívny a motivačný obsah a príbehy úspešných. LinkedIn sa postupne začína dopĺňať o príspevky zo súkromia. Týmto spôsobom postupne dochádza k „fejsbukácii“ LinkedIn-u. 

Je na samotnom užívateľovi, aký si zvolí cieľ a ako tomu následne prispôsobí aktivitu na sieti. Najobľúbenejšou dennou činnosťou však zostáva čítanie a prezeranie príspevkov, profilov iných užívateľov, prípadne firiem.

Aktivita na LinkedIn-e bude narastať

LinkedIn, podobne ako ostatné sociálne siete, možno využívať prostredníctvom desktopu aj mobilu. Najčastejšie využívaným spôsobom je kombinovanie oboch zariadení, pričom  mobilnú aplikáciu LinkedIn využívajú užívatelia častejšie. Samotný LinkedIn sa tomuto trendu prispôsobil a za posledné roky sprístupnil v aplikácii čoraz viac funkcionalít. Niektoré, napríklad 30 sekundové video v profile užívateľa, sú dokonca dostupné iba v aplikácii. 

Bežný užívateľ na Slovensku podľa prieskumu strávi na sieti  8 hodín za mesiac, čo predstavuje približne 2 hodiny týždenne. Najväčší podiel užívateľov – 54 % patrí do kategórie málo aktívnych, 28 % je v kategórii stredne aktívnych užívateľov a najaktívnejších je 18 %.

To, že LinkedIn je primárne pracovnou sieťou, dokazuje aj jeho využitie počas pracovných dní a víkendov.  Počas pracovných dní je najväčšia časť užívateľov (34 %) aktívna v čase medzi 8.00 a 11:30. V rámci víkendov využívanie siete stúpa od obeda k večeru, v čase medzi 19:00 a 22:00. V priebehu víkendov sa nepripája tretina jeho užívateľov.

Linkedin Futurama alebo ako využiť nové zistenia

Podľa Mikiho Plichtu, LinkedIn storytellera, ktorý bol odborným garantom a ambasádorom prieskumu LinkedIn je IN, jeho výsledky odkryli ľuďom na Slovensku nečakané príležitosti. „Kto sa ich chopí, tomu môže LinkedIn dlhodobo prinášať ovocie,“ hovorí M.Plichta. Na základe zistení zosumarizoval svojich 5 rád k užívateľom tejto siete:

1. Buďte konzistentne na očiach

Iba 2 % užívateľov pravidelne tvorí obsah, teda investovať čas a zdroje do komunikácie na LinkedIn je dobrou voľbou, keďže je to najdôveryhodnejšia, najprofesionálnejšia a najrelevantnejšia sociálna sieť.

2. Pridajte do svojej aktivity ešte viac relevancie

Rozmýšľajte, čo a ako vám zvýši relevanciu. Len 18 % užívateľov má viac ako 1 000 spojení. Tí relevantnejší sú viacej prepojení, majú výživnejšie profily, viacej odporúčaní a bohatšiu digitálnu stopu.

3. LinkedIn je zatiaľ najmä Bratislava, čo je šanca pre ostatné regióny

Nepomerne – až 48 % užívateľov prieskumu je z Bratislavského kraja. Dostupnosť LinkedIn je však na celom Slovensku a to dáva vynikajúcu príležitosť na lokálnu prezentáciu či outsourcing služieb. Samotný LinkedIn sa mení na servisný portál, môžete tam nájsť špičkového odborníka či špecialistu a spolupracovať na diaľku.  

4. Remeslo zatiaľ nemá zlaté dno

Najčastejšie zastúpené profesie sú tie, ktoré dennodenne prichádzajú do kontaktu s počítačom. Marketéri, ITčkári či obchodníci dnes prevalcovali ostatné profesie. Jednou z najväčších hviezd slovenskej scény je však Branislav Siklienka, ktorý vysádza zelené strechy a náruživo o nich rozpráva. Inšpirujte sa.

5. Máte bohatú sieť, no viete na koho sa obrátiť?

Najdôležitejší benefit pre užívateľov sú kontakty a networking. Väčšinou si užívatelia v časti kontakty uvádzajú súkromné emaily, kde je vysoká miera rezistencie. Prakticky každé vaše spojenie teda znamená prístup k ich e-mailu. Zoberte do svojich rúk výzvu vo forme aktívnej práce s kontaktmi či používanie externého CRM. Dnes už existujú nástroje na dokumentáciu vašej aktivity – s kým ste si písali, o čom a kedy. Ak budete precízni, o to ľahšie sa v prípade potreby budete môcť na niekoho obrátiť.

Bežní užívatelia na LinkedIn-e trávia na sieti viac času ako pred rokom. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím ho využívajú intenzívnejšie a najbližších 12 mesiacov majú ambíciu zvýšiť jeho návštevnosť. Naskočíte s nami na túto efektívnu a podnetnú biznis vlnu?

Ak vás prieskum zaujal a chcete si pozrieť jeho kompletné výsledky, nájdete ich po naskenovaní tohto QR kódu:

Ďalšie blogy