Case Study

Vybudovali sme online portál, ktorý pomáha ženám.

Projekt Ženy v pohode je výnimočný online portál, ktorý pomáha zvyšovať povedomie o ženskom zdraví. Vznikol ako predchodca telemedicíny, počas prvej vlny covidu s myšlienkou „sharing is caring“. Jeho účelom je poskytnúť ženám zadarmo súkromné online konzultácie a poradenstvo s odborníkmi, ktorí dodajú relevantné informácie aj v takých časoch, kedy je osobné stretnutie s lekárom obmedzené. Vďaka tomu dokáže naďalej edukovať o zdraví a motivovať k preventívnym prehliadkam.

Cieľ

Včasná diagnostika môže zachrániť život, preto bolo hlavným cieľom projektu budovanie povedomia o starostlivosti o svoje zdravie, najmä u žien a poskytnutie poradenstva u lekárov, ktoré bolo kvôli covidu eliminované. Chceli sme vybudovať online sídlo, v ktorom si ženy bez hanby prídu po radu a urobia tak niečo pre seba a svoje zdravie.

Cieľová skupina

Ženy od 18 do 65+ rokov, ktorých sa dotýkajú témy prevencie, sexuálneho a reprodukčného zdravia, tehotenstva a materstva až po špecifické gynekologické ochorenia.

Platforma poskytuje priestor aj komerčným spoluprácam prostredníctvom omnichannel stratégie.

Stratégia

Projekt sme vytvorili v spolupráci s Exeltis Pharma Slovak and Czech, ktorí dodali konceptu hlavný smer. Pri budovaní projektu boli nevyhnutné konzultácie s lekármi, IT a právnikmi. Kvôli registrácii a konzultáciám sme dbali aj na vysokú mieru bezpečnosti, vďaka čomu je portál Ženy v pohode spoľahlivým miestom.

Portfólium klienta, ktoré sa venuje predovšetkým ženskému zdraviu, dopomohlo k tomu aby sme špecifikovali okruh tém, o ktorých hovoríme citlivo a zároveň odborne. Platforma umožňuje klientovi vytvorenie užívateľského konta prostredníctvom registračného systému a súkromnú komunikáciu s lekármi, na individuálnej úrovni.

S internými aj externými redaktormi sme pripravovali články, newsletter a v jednotnej grafickej úprave aj sociálne siete, čím sa nám podarilo šíriť informácie k čo najväčšiemu publiku. Online magazín funguje ako redakcia, celá v kompetencii agentúry DIVINO, vrátane právnej zodpovednosti za médium.

Pristupujeme k témam nekonvenčne

Ženy v pohode ponúkajú priestor aj pre témy, ktoré by nemali byť tabu, ale naopak otvorenou komunikáciou bez ostýchavých bariér. Skúsenosti žien a odborné informácie sú dôveryhodná kombinácia. Preto sme sa rozhodli prepájať postoje žien s odborníkmi. Súčasne sa nám tak podarilo medzi ženy šíriť hodnoty sebalásky a sebavedomia. Tieto hodnoty považujeme za nevyhnutný doplnok k spokojnému a zdravému životu. Zároveň sa venujeme aj lifestyle témam, ktoré sa prelínajú s myšlienkou zdravia. Tvoríme tak portál, ktorý sa stáva etablovaným portálom zdravia. Najväčší benefit projektu vidíme najmä v súkromnom a bezplatnom konzultovaní s odborníkmi v poradniach.

VÝSLEDKY SÚ DÔKAZOM, ŽE TO MÁ ZMYSEL

Mesačná návštevnosť

9-15 tisíc návštevníkov

Databázu tvorí

18 000 žien

Poradňu za mesiac navštívi

2 000 žien

Newsletter Open Rate

viac ako 55%

Prínos portálu podporujú aj spontánne prezdieľania na sociálnych sieťach, ktoré prehlbujú podporu žien, edukáciu o ich zdraví a motiváciu k preventívnym prehliadkam. Spájame ženy, spolupracujeme s výnimočnými odborníkmi a šírime hodnoty, ktoré majú zmysel. V tejto ambícii budeme pokračovať aj naďalej, pretože ženy by sa mali zaujímať o svoje zdravie.