Case Study

Konečne máme podrobný prehľad o LinkedIn užívateľoch na Slovensku

Slovenský LinkedIn zažil virálnu výzvu

LinkedIn v súčasnosti považujeme za populárnu sociálnu sieť, ktorá na Slovensku získava stále viac priazne. Do septembra 2022 však nebolo jasné, kto sú jej lokálni užívatelia a aký je ich charakter. Ako agentúra, ktorá školí klientov LinkedIn, sme bojovali s nedostatkom informáciíi o preferenciách slovenských LinkedIn užívateľov. Rozhodli sme sa preto spojiť sily s prieskumnou agentúrou Go4insightLinkedInfluencerom Mikim Plichtom. Spoločne sme zrealizovali unikátny prieskum LinkedIn je IN, ktorý nám pomohol nájsť odpoveď na tieto otázky.

Cieľ prieskumu

získať 1 000 respondentov bez výdavkov na propagáciu,
odpovedať na otázku Kto a akí sú LinkedIn užívatelia na Slovensku?

Nízka návštevnosť LinkedIn-u v letnom období nás nezastavila a cieľ sme výrazne prekonali pomocou nápadu, ktorý umožnil každému stať sa ambasádorom prieskumu a prizvať do neho aj svoje kontakty.

Prekonali sme cieľ o viac ako 60 % a získali sme 1 600 respondentov

Akú sme zvolili taktiku?

1. Krok

Projektu dodala prieskumná agentúra a oslovení LinkedIn užívatelia, ktorí disponujú väčším publikom. Rátali sme s tým, že ich motiváciou bude prepojiť svoju osobnú značku s unikátnym prieskumom.

Ambasádorom môže byť každý

2. Krok

Ambasádormi zvyknú byť ľudia s vplyvom. V druhom kroku sme sa rozhodli túto premisu „rozbiť“ a komunikovali sme, že ambasádorom môže byť každý. Stačilo pod príspevkom k prieskumu napísať Aj ja som IN a užívateľ dostal personalizovaný vizuál, ktorým mohol šíriť výzvu na vyplnenie do svojej siete kontaktov.

Realizácia projektu

Prieskum sa konal počas 9 týždňov v mesiacoch júl a september 2022. Prvú verziu otázok pripravila prieskumná agentúra Go4insight, ktorá sa inšpirovala podobným prieskumom z Českej republiky. Spoločne s Mikim Plichtom sme do prieskumu zapracovali otázky, ktoré by mohli zaujímať slovenské publikum – užívateľov, školiteľov aj médiá. Prieskum sme oficiálne spustili v polovici júla 2022. Prvými ambasádormi boli dohodnutí spíkri SME konferencie LinkedIn menu, ktorá bola naplánovaná na september 2022. 

Vybraní ambasádori komunikovali: 

  • možnosť vyplniť prieskum,
  • možnosť stať sa jeho ambasádorom,
  • výsledky prieskumu zverejnené na konferencii samotnú konferenciu, kde premiérovo odznejú výsledky prieskumu.

Najviac ambasádorov pritiahlo video Mikiho Plichtu, ktoré ľudí zaujalo svojim unikátnym poňatímou témou a témyformou. Po uzavretí prieskumu aAgentúra Go4insight následne analyzovala vyplnené dotazníky,, z ktorých odpovedí vznikol viac ako 40 stranový dokument s detailným popisom správania a preferencií bežných aj, no aktívnych užívateľov LinkedIn-u. Výsledky prieskumu mali svoju premiéru ako keynote prezentácia na LinkedIn konferencii v Bratislave a postupne sa začali objavovať i v desiatkach príspevkov LinkedIn užívateľov.

Prieskum priniesol ovocie

1 600+ respondentov

1 446 kompletne vyplnených dotazníkov

65 dobrovoľných ambasádorov

120 000 organických videní príspevkov s #linkedinJeIn

40+ stranový dokument s výsledkami

Výsledky prieskumu citujú užívatelia, školitelia a médiá

Čo prinieslo promo?

85 účastníkov SME konferencie LinkedIn menu 2022

50 000+ čitateľov na 4 marketingových portáloch, ktoré prieskum zverejnili 

50+ spomenutí prieskumu v LinkedIn príspevkoch

0 eur za náklady na externé promo 

3 000 – level nadšenia z výsledku a úžitku pre užívateľov a školiteľov 

Shortlist v PR súťaži Prokop 2022 v kategórii Small Budget