3. februára 2017

Je Donald Trump dobrým príkladom pre PR manažéra?

Donald Trump bol nedávno inaugurovaný za 45. prezidenta USA a ja som sa opäť zamyslel nad potenciálom tohto kontroverzného človeka. Keďže jeho politické názory ľudí rozdeľujú, rozhodol som sa zamerať na niečo, čo ľudí v dobrej myšlienke naopak spojí. Vzhľadom na jeho víťaztvo v amerických voľbách, veľmi hodnotným sa javí jeho prístup k médiám.

Trumpove prejavy a rozhovory môžu pôsobiť veľmi simplicitne, ba dokonca nepremyslene. Rozbory jeho vetných konštrukcií však ukázali, že jednoduché, opakujúce sa slová, sú z jeho strany uvážlivo vyberané. Jeho reč je vo finále zrozumiteľná a zanechá výraznú stopu v hlavách cieľového publika. V kombinácii so šokujúcimi vyjadreniami, ktoré nemusia prosiť o pozornosť médií, sa jeho priamočiare posolstvo efektívne šíri do hláv ľudí. Práve tento výsledný efekt je zaujímavý z hľadiska PR.

Čo dobré ma teda Donald môže naučiť ako PR manažéra? Nech je váš postoj k jeho politike akýkoľvek, Trump dokazuje, že „čím stručnejšie, tým lepšie“. Súčasne, čím viac budú vaše tvrdenia presvedčivé, tým ľahšie sa stanú virálnymi. Zhrňme si teda niektoré užitočné princípy, vďaka ktorým je dnes Donald Trump novým americkým prezidentom.

 

Na titulku vás dostanú krátke a úderné vyjadrenia

Výroky ako „Postavím múr!“, alebo „V New Yorku sneží a mrzne – my globálne otepľovanie potrebujeme!“, znejú šialene, no práve oni Trumpa dostali do médií – nielen preto, že boli poburujúce. Boli krátke, výstižné a podané s presvedčením. Je bežné, že politici sa najmä pri nepopulárnych témach zbytočne zamotávajú do siahodlhých slovných rozprav, až pokým to diváka neprestane baviť a radšej preladí. V prípade Trumpa, jeho krátke a premyslené výroky sa šírili rýchlosťou blesku. Novinári na tlačovkách vyslovene čakali na obdobné, ľahko interpretovateľné vyjadrenia, ktoré dokázali okamžite zvýšiť sledovanosť ich príspevku.

Poučenie: Uistite sa, že správy o vašom klientovi budú stručné a výstižné. Nemusia byť šokujúco zarážajúce ako tie Trumpove, dôležitá je ich presvedčivosť a ľahká stráviteľnosť, vďaka ktorej sa dostanú do hláv ľudí a ostanú rezonovať.

                                              

via GIPHY

 

Hovorte rečou, ktorej rozumejú masy

Politici svojimi vyjadreniami v ľuďoch dokážu vyvolať zmätok, čo je jedným z hlavných dôvodov, prečo potom nejdú voliť. Ak sú ich dialógy plné rozporov a protirečení, môže byť veľmi náročné sa v nich zorientovať. A práve tomu sa Trump dokázal vyvarovať, pričom hovoril jasne a zmysluplne o témach blízkych každodennému životu ľudí – o ich problémoch a potrebách. Hovoril tiež v jazyku, ktorému poľahky rozumejú široké masy. Jeden príklad za všetky: „Postavím veľký múr – nikto nestavia múry lepšie ako ja, verte mi – a postavím ich bez veľkých nákladov. Postavím veľký, preveľký múr na našej južnej hranici s Mexikom. Pamätajte si moje slová.“. Svojou štruktúrou je výrok hodný ilustrovanej knižky pre deti. Svoj účel však splnil dokonale.

Poučenie: S využitím jednoduchej teminológie, bude vaša správa zruzumiteľnejšia a ľahšie sa bude šíriť medzi ľuďmi.

Poučenie#2: Ak sa snažíte predať produkt, začnite s opisom potrieb zákazníkov, ktoré sa snažíte s produktom naplniť. Následne prejdite k opisu samotného produktu.

 

Pôsobivý a dôveryhodný obsah je viac ako záplava cieľovky klasickou reklamou

Trump sa stal chodiacim billboardom vlastnej kampane. Aj vďaka tomu na reklamu minul len zlomok toho, čo sa podarilo rozhádzať jeho protikandidátke Hillary. Trik bol v tom, že zosobňoval svoju politickú stratégiu, pričom nemusel naháňať objektívy kamier a fotoaparátov, aby sa dostal do médií. Kamery vo veľkom chodili za ním.

Poučenie: Vo svojom odkaze musíte byť konzistetný. Napríklad pre zástupcov spoločností to znamená, že ich hodnoty a tvrdenia, ktorými sa prezentujú v mene firmy, by mali byť vidieť vo všetkom, čo robia.

 

Donald Trump si zo sveta biznisu nepochybne odniesol mnoho cenných marketingových skúseností, ktoré úspešne premietol do praxe. Ak si z jeho doterajšej politickej kariéry môžeme zobrať niečo pozitívne, je to celkom určite jeho účinná PR stratégia.

Ďalšie blogy