4. júna 2020

Ako komunikovať počas krízy?

Aktuálny stav je výzvou pre všetky oblasti podnikania. Denne sa situácia mení a vyžaduje si rýchle prijímanie rozhodnutí. Na toto nikto nemal pripravený manuál a nedajú sa zovšeobecniť pravidlá, ktoré treba prijať. Pre niektoré spoločnosti je toto obdobie pozitívne a zvýšil sa dopyt po ich tovare a službách, naopak pre väčšinu firiem je to kritický čas. Mnohé prevádzky a výroby sú zatvorené. Všetkým hrozí karanténa v prípade pozitívneho nálezu na koronavírus.

Aké opatrenia odporúčam firmám?

Celoplošne platí, že je potrebné reagovať naozaj promptne, rýchlo prijímať rozhodnutia. Teraz viac ako nikdy predtým platí, treba sa rozhodnúť akokoľvek, hlavne konať. Adaptovať sa na nové prostredie a byť schopný meniť svoje názory. Podstatné je zvážiť všetky výzvy a riziká na všetkých frontoch. 

Z komunikačného hľadiska sme napríklad my zaznamenali zvýšený dopyt po strategických a poradenských službách, obracajú sa na nás klienti z minulosti, ktorí potrebujú ad hoc pomôcť a tiež bohužiaľ klienti, ktorí majú zatvorené a hľadajú formy ako utlmiť aktivity. 

 

Konkrétne aktivity v komunikácií

Smerom na zamestnancov: Pravidelne ich informovať o aktuálnom stave a prijímaných rozhodnutiach a zdôrazniť postupy krízovej komunikácie, v prípade, že by nastala 

Smerom na média: Prehodnotiť marketingovú stratégiu z offline do online. Hľadať príležitosti na komunikáciu a pomoc a mať pripravenú krízovú komunikáciu 

Smerom na zákazníka: Zvoliť adekvátnu komunikáciu na sociálnych sieťach a prehodnotiť formy komunikácie na predajných miestach

Smerom na obchodných partnerov: Informovať o prijatých opatreniach, krokoch, zmenách a ukázať partnerský prístup 

 

Aké príležitosti existujú v takejto situácii pre značky?

Rozdelila by som to na dve stratégie – krátkodobú a dlhodobú. Žijeme v čase pred vírusom a po ňom a podnikateľské prostredie už nikdy nebude také isté.

Z dlhodobého hľadiska sa nenávratne  zmenil náš zákazník. Či už je to B2B, alebo B2C, zmenili sa jeho hodnoty. Bude prevažovať ľudskosť, tradície, slovenskosť, návrat k základným hodnotám. Toto všetko treba implementovať do dlhodobých stratégií. Je to práve čas  na ich prehodnotenie a opätovné naplánovanie. 

Naskytuje sa tiež možnosť urobiť si poriadok, čo funguje, nefunguje, aké služby majú perspektívu. Získali sme nadhľad. Je to čas aj na prácu s našimi zamestnancami, venovanie sa ich rastu a školeniam. Táto doba preverí silu tímu. 

Z krátkodobého uhla pohľadu je možné zamyslieť sa nad pomocou v danej situácii. Ako sa zachovať sociálne, aké  hmotné a ľudské zdroje využiť a citlivo to aj odkomunikovať. Doba praje pripraveným. 

 

Tento článok bol pripravený exkluzívne pre Superbrands.

Ďalšie blogy