Typológia osobnosti – Dynamika využívania talentov v tíme

Najbližší termín školenia

na objednávku

Čo sa dozviete?

 

  • Spoznanie charakteristiky človeka
  • Zistenia v čom sme iní, prečo si rozumieme a nerozumieme
  • Pochopíme, aké máme silné stránky a ako ich podporíme
  • Naučíme sa práci v tíme postavenom na silných stránkach
  • Vyriešime konflikty v tíme
  • Konečne porozumieme klientom
  • Striedanie teórie a praxe

 

Pred tréningom je potrebné urobenie si testu osobnosti, ktorý bude zaslaný po prihlásení sa na tréning.

Máte záujem o školenie?

Ďalšie školenia