Typológia osobnosti – Dynamika využívania talentov v tíme

Najbližší termín školenia

Pre blizšie informácie kontaktujte skolenia@divino.sk

Každý člen tímu má svoje miesto a svoju nenahraditeľnú úlohu. Pre správne fungovanie a efektívne využitie schopností členov tímu je potrebná konštruktívna komunikácia i hodnotenie talentov jednotlivcov. Práve preto sme pre vás pripravili test osobnosti, ktorý je potrebný vyplniť pred tréningom a bude vám zaslaný po prihlásení na tréning.

Čo sa dozviete?

  • V čom ste iní, v čom si rozumiete a v čom, naopak, nie?
  • Aké máte silné stránky a ako ich podporiť?
  • Ako pracovať v tíme, ktorý je postavený na vašich silných stránkach?
  • Ako vyriešiť konflikty v tíme?
  • Ako porozumieť klientom?
  • Ako využiť teóriu a pretaviť ju do praxe?

Vychádzame z kombinácie poznatkov DISC, Eneagram, Wealth Dynamics, Numerológie a hlavné z 20 rokov vedenia interného tímu a práce s tímami klientov.

Trvanie

Školenie je pripravené na základe dopytu klienta v rozsahu 2 – 6 hodín.

Máte záujem o školenie?

Ďalšie školenia