Školenia

Ako v sebe vzbudiť kreativitu?

Ako v sebe vzbudiť kreativitu?

Tento workshop vám pomôže stať sa kreatívnejším v osobnom aj profesionálnom živote. Využívame mnoho techník pre kreatívne písanie, umenie, fotografie, rozprávanie príbehov, všímavosť a riadenú vizualizáciu, ktorá vám pomôže preskúmať vašu vnútornú kreativitu.

preèítajte si viac